دوره های غواصی مقدماتی

START DIVING

15,500,000 تومان

غواصی آبهای آزاد . Open Water Diver 

اطلاعات کلاس

15,500,000 تومان

غواصی ماجراجویی . Advanced Adventure Diver 

اطلاعات کلاس

دوره های غواصی پیشرفته

become a pro

14,000,000 تومان

غواصی نجات . Rescue Diver

اطلاعات کلاس

44,000,000 تومان

غواصی استادانه . Dive Master 

اطلاعات کلاس

48,000,000 تومان

غواصی پیشرفته. Advanced Diver 

اطلاعات کلاس

دوره های مربیگری غواصی 

become a trainer

0 تومان

مربی کمک های اولیه . FRTI Instructor

اطلاعات کلاس

0 تومان

کمک مربیگری . Assistant Instructor 

اطلاعات کلاس

0 تومان

مربیگری پیشرفته . Instructor Development 

اطلاعات کلاس

دوره های تخصصی غواصی

CONTINUE LEARNING

دوره آموزش کمک های اولیه

First Response Training International

7,500,000 تومان

دوره آموزش کمک های اولیه . FRTI Course

اطلاعات کلاس

اطلاعات کلاس
   در مورد دوره ها سوال دارید؟

  پاسخ به سوالات متداول در مورد دوره ها

قوانین مشترک در تمام دوره ها:
• مهارت شنا در حد پایه
• شرایط مناسب از لحاظ فیزیکی و روانی و همچنین تکمیل فرم پزشکی
• احترام به قوانین آموزش در طول دوره
• حضور به موقع و شروع کلاس در رأس ساعت تعیین شده
• احترام به محیط زیست (دست زدن به موجودات و برداشتن صدف و غیره در حین آموزش ممنوع میباشد)
• رفتار حرفه ای و احترام آمیز با تمام هم تیمی های خود

توضیحات دقیق تر در مورد شرایط وپیش نیازهای هر دوره در توضیحات آن به صورت جداگانه آورده شده است.

• تجهیزات کامل و به روز غواصی در اختیار شما قرار می گیرد
• قایق اختصاصی در اختیار اعضای گروه قرار می گیرد
• غواصان در طول آموزش عملی بیمه می شوند

دوره ها در جزیره قشم و نزدیک به شهر قشم برگزار می شود.

در طول مدت دوره اقامت در جزیره ی قشم و هزینه های شخصی شما به عهده ی خودتان هست.

بعد از گذراندن دوره ی آنلاین و کسب نمره ی قبولی آزمون، گروهی در واتساپ جهت هماهنگی تشکیل داده خواهد شد و روز دقیق حضور شما در قشم از یک هفته زودتر اطلاع داده خواهد شد. متأسفانه به دلیل قابل پیش بینی نبودن شرایط آب و هوایی امکان هماهنگی زودتر نخواهیم داشت.