دوره های غواصی مقدماتی

START DIVING

3,000,000 تومان

کشف غواصی . Discover Scuba Diving 

اطلاعات کلاس

7,500,000 تومان

غواصی آبهای آزاد . Open Water Diver 

اطلاعات کلاس

7,500,000 تومان

غواصی ماجراجویی . Advanced Adventure Diver 

اطلاعات کلاس

دوره های غواصی پیشرفته

become a pro

7,000,000 تومان

غواصی نجات . Rescue Diver

اطلاعات کلاس

19,000,000 تومان

غواصی استادانه . Dive Master 

اطلاعات کلاس

26,000,000 تومان

غواصی پیشرفته. Advanced Diver 

اطلاعات کلاس

دوره های مربیگری غواصی 

become a trainer

0 تومان

مربی کمک های اولیه . FRTI Instructor

اطلاعات کلاس

0 تومان

کمک مربیگری . Assistant Instructor 

اطلاعات کلاس

0 تومان

مربیگری پیشرفته . Instructor Development 

اطلاعات کلاس

دوره های تخصصی غواصی

CONTINUE LEARNING

دوره آموزش کمک های اولیه

First Response Training International

4,500,000 تومان

دوره آموزش کمک های اولیه . FRTI Course

اطلاعات کلاس

آموزش غواصی کودکان

FUTURE BUDDIES

3,000,000 تومان

آموزش غواصی کودکان . FUTURE BUDDIES

اطلاعات کلاس
   در مورد دوره ها سوال دارید؟

  پاسخ به سوالات متداول در مورد دوره ها

پیش نیاز دوره ها چه چیزهایی است؟

قوانین مشترک در تمام دوره ها:
• مهارت شنا در حد پایه
• شرایط مناسب از لحاظ فیزیکی و روانی و همچنین تکمیل فرم پزشکی
• احترام به قوانین آموزش در طول دوره
• حضور به موقع و شروع کلاس در رأس ساعت تعیین شده
• احترام به محیط زیست (دست زدن به موجودات و برداشتن صدف و غیره در حین آموزش ممنوع میباشد)
• رفتار حرفه ای و احترام آمیز با تمام هم تیمی های خود

توضیحات دقیق تر در مورد شرایط وپیش نیازهای هر دوره در توضیحات آن به صورت جداگانه آورده شده است.

چه تجهیزاتی باید همراه داشته باشیم؟
• تجهیزات کامل و به روز غواصی در اختیار شما قرار می گیرد
• قایق اختصاصی در اختیار اعضای گروه قرار می گیرد
• غواصان در طول آموزش عملی بیمه می شوند
دوره ها کجا برگزار می شود؟

دوره ها در جزیره قشم و نزدیک به شهر قشم برگزار می شود.

اقامت و سایر هزینه ها به چه صورت است؟

در طول مدت دوره اقامت در جزیره ی قشم و هزینه های شخصی شما به عهده ی خودتان هست.

تاریخ شروع دوره ها به چه صورت است؟

بعد از گذراندن دوره ی آنلاین و کسب نمره ی قبولی آزمون، گروهی در واتساپ جهت هماهنگی تشکیل داده خواهد شد و روز دقیق حضور شما در قشم از یک هفته زودتر اطلاع داده خواهد شد. متأسفانه به دلیل قابل پیش بینی نبودن شرایط آب و هوایی امکان هماهنگی زودتر نخواهیم داشت.