خانه / کلاس های من / دوره تخصصی

DEEP DIVER

باید استعلام گرفته شود

جزیره قشم

تاریخ برگزاری دوره با شما هماهنگ می شود

استعلام قیمت دوره

آشنایی با دوره

دوره غواصی عمیق برای هر غواصی که می خواهد کمی بیشتر کاوش کند، کمی عمیق تر شود و خطرات و مزایای مرتبط با غواصی عمیق را بیاموزد، ضروری است. در این دوره شما مناظر بکرتر و جالب تری مثل کشتی های غرق شده، موجوداتی که در آب های کم عمق شنا نمی کنند و همچنین صخره ها و دیوراره های زیبا رو میبینید. هدف از این دوره ارائه آموزش‌های لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای غواصی در آب های عمیق است. در این دوره غواصی شما در عمق فراتر از 18 متر و حداکثر تا عمق بیش از 40 متر غواصی می کنید. در پایان دوره، سطح دانش، آگاهی و راحتی شما با فعالیت های غواصی عمیق افزایش می یابد.

پیش نیازها و گواهینامه

  • حداقل سن: 10 سال
  • پیش نیاز: دوره  Open Water Diver یا معادل آن
  • گواهینامه دوره: Deep Diver certification

تصاویر دوره