در حال نمایش 9 نتیجه

دوره های غواصی مقدماتی

START DIVING


3,000,000 تومان


کشف غواصی . Discover Scuba Diving 


اطلاعات کلاس


15,500,000 تومان


غواصی آبهای آزاد . Open Water Diver 


اطلاعات کلاس


15,500,000 تومان


غواصی ماجراجویی . Advanced Adventure Diver 


اطلاعات کلاس


دوره های غواصی پیشرفته

become a pro


14,000,000 تومان


غواصی نجات . Rescue Diver


اطلاعات کلاس


19,000,000 تومان


غواصی استادانه . Dive Master 


اطلاعات کلاس


26,000,000 تومان


غواصی پیشرفته. Advanced Diver 


اطلاعات کلاس


دوره های مربیگری غواصی 

become a trainer


0 تومان


مربی کمک های اولیه . FRTI Instructor


اطلاعات کلاس


0 تومان


کمک مربیگری . Assistant Instructor 


اطلاعات کلاس


0 تومان


مربیگری پیشرفته . Instructor Development 


اطلاعات کلاس

دوره آموزش کمک های اولیه

First Response Training International


4,500,000 تومان


دوره آموزش کمک های اولیه . FRTI Course


اطلاعات کلاس


آموزش غواصی کودکان

FUTURE BUDDIES


3,000,000 تومان


آموزش غواصی کودکان . Future Buddies


اطلاعات کلاس


   در مورد دوره ها سوال دارید؟


  پاسخ به سوالات متداول در مورد دوره ها


قوانین مشترک در تمام دوره ها:
• مهارت شنا در حد پایه
• شرایط مناسب از لحاظ فیزیکی و روانی و همچنین تکمیل فرم پزشکی
• احترام به قوانین آموزش در طول دوره
• حضور به موقع و شروع کلاس در رأس ساعت تعیین شده
• احترام به محیط زیست (دست زدن به موجودات و برداشتن صدف و غیره در حین آموزش ممنوع میباشد)
• رفتار حرفه ای و احترام آمیز با تمام هم تیمی های خود

توضیحات دقیق تر در مورد شرایط وپیش نیازهای هر دوره در توضیحات آن به صورت جداگانه آورده شده است.


• تجهیزات کامل و به روز غواصی در اختیار شما قرار می گیرد
• قایق اختصاصی در اختیار اعضای گروه قرار می گیرد
• غواصان در طول آموزش عملی بیمه می شوند


دوره ها در جزیره قشم و نزدیک به شهر قشم برگزار می شود.


در طول مدت دوره اقامت در جزیره ی قشم و هزینه های شخصی شما به عهده ی خودتان هست.


بعد از گذراندن دوره ی آنلاین و کسب نمره ی قبولی آزمون، گروهی در واتساپ جهت هماهنگی تشکیل داده خواهد شد و روز دقیق حضور شما در قشم از یک هفته زودتر اطلاع داده خواهد شد. متأسفانه به دلیل قابل پیش بینی نبودن شرایط آب و هوایی امکان هماهنگی زودتر نخواهیم داشت.